Netherlands > Services > Projectmanagement

Projectmanagement

Tebodin biedt u het juiste team met de juiste mentaliteit. Voor alle projecten die Tebodin voor u uitvoert is de juiste Project Manager, afgestemt op de eisen die aan een project worden gesteld, een van de cruciale factoren voor het succesvol uitvoeren van uw projecten.


We zien dat door allerlei omstandigheden de ‘time to market’ een steeds grotere rol speelt bij de realisatie van projecten. Hierdoor worden tegenwoordig steeds meer creativiteit gevraagd van ons en onze opdrachtgevers. Tebodin is in staat om, binnen de eisen die worden gesteld ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en kostenbewustzijn, uw projecten binnen steeds kortere termijnen te realiseren Daartoe zijn uitstekende coördinatie, optimale samenwerking en creativiteit, gecombineerd met een andere managementaanpak en gebruikmakend van onze jarenlange ervaring binnen een breed gamma van marksectoren absoluut noodzakelijk. Alleen wanneer alle betrokkenen in een project op één lijn zitten, kan het gewenste eindresultaat worden bereikt.

Ervaring en creativiteit waarborgen dat Tebodin de juiste partner is om een project met succes af te ronden. Tebodin biedt:

• Management, coördinatie en controle van engineering en uitvoering
• Budgettering en kostenbeheersing
• Planning- en voortgangscontrole
• Projectadministratie
• Kwaliteits- en veiligheidsborging 
• Aanbesteding